Děčín Pastýřská stěna

Jde o Via Ferrata park o 15 cestách s jedním lanovým mostem. Pan Karel Bělina s pomocníky zde vybudoval mnoho tras.

Provozní řád: http://www.idecin.cz/images/clanky/propagace/provozni_rad_via_ferrata.pdf

Ferrata Děčín (stránky města): http://www.idecin.cz/aktivity/via-ferrata

http://www.region-ceskesvycarsko.cz/turisticke-zajimavosti/atrakce/ferrata-pastyrska-stena-decin/

Technické parametry
Lokace
Pokyny provozovatele
Odkazy a kontakty

Celý název ferraty: Via Ferrata Pastýřská stěna

Obtížnost: B až D

Cesta k ferratě: 0:10

Doba lezení (h:mm): 0:55

Nadm. výška zahájení (m n.m.): 131

Orientace stěny: jiho-východ

Otevírací doba: Ferrata se uzavírá v zimním období

Cesta z ferraty zpět: 0:15

Počet cest: 16

Délka nejdelší cesty (m): 150

Nadm. výška vrcholu (m n.m.): 202

Rok otevření: 2014

Stát/země: Česko

Poštovní adresa: Labské nábřeží, 405 02 Děčín

Vzdálenost od parkoviště (m): 215

GPS zahájení: 50.779348, 14.205024

GPS Parkoviště: 50.781027, 14.206364

GPS vrcholu/konce: 50.77945, 14.204526

Provozovatel/Tvůrce: Tvůrce - Karel Bělina, provozovatel - statutární město Děčín, IČ: 00261238

Omezení vstupu: 1. Zákaz vstupu na ferratu za deště, bouřky, sněhu a snížené viditelnosti. Ferrata se uzavírá v zimním období, viz. informační zákazové cedule. 2. Zákaz vstupu pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek. 3. Zákaz poškozování ferraty. V případě poškození bude město vymáhat náhradu nákladů vynaložených na opravu. 4. Zákaz stanování a rozdělávání ohňů. 5. Je zakázáno opustit lano dříve než u jeho konce a vstupovat na kraj nebo do skalní stěny bez zajištění a přelézat z cesty na cestu. Nezajištěné osoby se dopouštějí obecného ohrožení ostatních osob. 6. Zákaz vstupu osobám do 15 let bez doprovodu dospělé osoby, která za ně po celou dobu návštěvy zodpovídá. 7. Zákaz vstupu začátečníků a nováčků bez průvodce. 8. Zákaz vstupu na revizní lávky na skalní stěně. Lávky nejsou součástí turistické atrakce. 9. Zákaz vstupu s pracovním nářadím a ostrými předměty bez písemného souhlasu provozovatele.

Webová stránka ferraty: http://ferraty.unas.cz/ferrata_pastyrska_stena.htm

Nejbližší infocentrum: Informační centrum Děčín, K. Čapka 1441/3, 405 02 Děčín; +420 412 532 227 ; www.dcknihovna.cz


Jet na výlet!

kontakt

Vydejte se s námi za dobrodružstvím!